Friday, December 30, 2005

खरं म्हणजे, माझं हे ब्लॉग पेज बर्याच दिवसांपासून आहे..ब्लॉगच्या नावाप्रमाणे अधुन मधुन मी इथे काही तरी खरडतही असतो...
पण आज मरठीब्लॉग्ज.नेट वर काही खुपच मनापासुन लिहीलेले, सुंदर मराठी ब्लॉग्ज वाचले..ते वाचुन असं वाटलं की यारररर्र ब्लॉग्ज असावेत तर असे...

आता मी ठरवलंय की ....नीट आणि जरा रेग्युलर्ली लिहायचं...म्हणजे अगदी लिहायचंच आहे म्हणुन लिहायचं असं नाही किंवा बाकीच्या कोणाशी कॉम्पिटीशन म्हणुनही नाही पण...काही तरी लिहीलं की स्वत:लाच छान वाटतं म्हणुन लिहायचं....

3 comments:

Shailesh S. Khandekar said...

आनंद,

आम्ही तुमच्या लेखनाची आतुरतेने वाट बघतोय, :)

Anonymous said...

anand, baryach deewasaani tuze blogs wachale. chhaan lihiles ki ! keep it up ...

-Jaydeep

Prasanna said...

We are keeping an eye.Hope you continue to write. ;)