Wednesday, February 15, 2006

तुझे डोळे

तुला काल रडताना बघुन,
मला त्या पाण्याची खरंच किव आली..
मला त्याला विचारावंस वाटलं,"का रे बाबा,
तुला त्या डोळ्यांमधुन बाहेर पडावंस वाटलंच तरी कसं"??

----आनंद----

विश्वास....

विश्वास ही फार विचित्र गोष्ट आहे..
'तुझा माझ्यावर जितका, तितकाच, माझाही तुझ्यावर आहे'
असं म्हणताना, दोघांचीही पापणी लवली नाही...
म्हणजे त्यातच सगळं आलं..

----आनंद----