Sunday, March 12, 2006

सध्या माझ्या universityतल्या professorsनी मला प्रेमच काय ;) , पण अभ्यास सोडून बाकीच्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल विचार करायला अजिबात वेळ मिळणार नाही ह्याची पुर्ण खबरदारी घेतलीये ....
त्यामुळे आता थोडे दिवस "No blogging"....

--आनंद--

Wednesday, March 01, 2006

प्रेमाच्या काही शब्दांआधीची शांतता आणि त्या शब्दांनंतरची शांतता
ह्यात जमीन-अस्मान इतका फ़रक असतो....

॥ इति श्री आनंद महाराज ॥ :):)