Tuesday, August 29, 2006

Asa Kahi Rule Ahe Ka??

Parikshet napas zalo,radavas vatat asla tar tevahi..
Teacherni tar changlach zaplela astana,aai-babani pan kanakhali kadhaylach havi ka?
Asa kahi rule ahe ka??

Mood far chan asla,nachavas vatat asla tar tevahi..
Ekhadya porikade baghun shitti marli, tar tina sandel dakhvyalach havi ka?
Asa kahi rule ahe ka??

Resultchi faar utsukta asli,apekshancha gathoda dokyavar asla tar tevahi..
Mandiratlya ranget ubha rahun ushir zalela astana,mark-sheet ghayla rang marutichya sheptievdi lambach havi ka?
Asa kahi rule ahe ka??


Itar weli apan sher banun firto pan 'pyaar ka izahaar' karaychi wel yete nemka teva..
Ghashyatun adhich ek shabdahi futat nastana,tila mobilevar tichya babancha phone yaylach hava ka?
Asa kahi rule ahe ka??

Mahatwacha interview asla,khup tension alela asala tar tevahi..
Alarm clock ni daga dilyavar tyach divshi,trainscha pan strike asaylach have ka?
Asa kahi rule ahe ka??

Pravas karat astana,samorchya seatvarchi porgi sahi chikni vatate tar tevahi..
Tina nemka aplyakade laksha na deta,aplya shejarchyala bhav dyalach hava ka?
Asa kahi rule ahe ka??

Khup khup important jobchi status meeting aste tar tevahi..
Ratrichi thodi utarleli tar nastech pan mag baykoni pan tevach sagle kapde istrila takaylach havet ka?
Asa kahi rule ahe ka??
Mala sanga, asa rule kuni kutha lihun thvla ahe ka????

2 comments:

Trupti said...

I will tell you asa kahi rule koni lihun thevla ahe :) Murphy ni! :);)
Ekdum chaan lihili ahes... good job!

Amit Bapat said...

हे रोमन मधुन मराठी वाचायला फार अवघड आहे हो. देवनागरीतुन लिहा की.