Saturday, October 14, 2006

जीवन गाणे..गात रहावे , जीवन गाणे...

परवा संध्याकाळी ५ वाजता आमच्या university hospital बाहेर , बसची वाट पहात बसलो होतो. माझी बस ५.४० ला होती त्यामुळे साधारण ३०-४० मिनीटं तिथेच थंडीत बसुन होतो. मी बसलो होतो, त्याच्या समोरच valet parking booth होतं,patientsसाठी केलेली खास सोय..त्यांना parking lot पर्यंत स्वत: जाण्याचे कष्ट पडू नयेत म्हणुन. तिकडे गाडया पार्क करायला जाणार्यांची आणि परत येणार्यांची धावपळ सुरु होती. पाच वाजल्याची वेळ असल्यामुळे, Health Science Center(HSC) मधली offices पण सुटली होती. बर्याच लोकांची parking lot कडे जायला गडबड चालली होती. सोबत वाचायला काही पुस्तक पण नव्ह्तं. Actually, होतं..पण ते अभ्यासाचं होतं पण अश्या फ़ावल्या वेळात अभ्यास करणे म्हणजे माझ्या द्रुष्टीनी एक अजामिनपात्र गुन्हा आहे. अश्या वेळेचा सदुपयोग हा अभ्यसाव्यतिरीक्त चांगली पुस्तकं वाचायलाच करायला हवा.. ह्या मताचा मी आहे. तर मुद्दा हा की.. दुसरं करायला काही नव्ह्तं म्हणुन मी iPodवर आवडीच्या गाण्यांची एक playlist बनवली आणि गाणे ऐकत..आजु-बाजुच्या लोकांना न्याहाळत तिथेच टाइम पास करत बसलो.

हॉस्पिटलच्या गेट मधुन एक अमेरीकन बाई आणि तिचा नवरा एकदम खुश होऊन बाहेर पडताना दिसले. त्यांच्या मागुन दोन आज्जी-आजोबा पण येत होते. आजोबांच्या हातात एक छोट्ट्ट्सं बाळ होतं आणि आज्जीच्या हातात होते फ़ुगे आणि greeting cards. सगळ्यांच्या चेहर्यावरुन आनंद नुसता ओसंडुन वहात होता आणि का नाही?? त्यांच्या छोटू बाळाला ते पहिल्यांदा घरी घेऊन चालले होते ना? :) :)

नंतर एक दुसरी खुप जाड अमेरीकन बाई आली. तिच्या एका डोळ्याचं operation झालं होतं I guess.. आणि तिला discharge मिळाला होता.. पण तिला घरी घेऊन जायला कुणीच आलेलं नव्हतं...cab बोलवली होती तिनी. तिच्या चेहर्यावर एक प्रकारचा वेगळाच थकवा दिसत होत. तो आजारीपणाचा होता की तिचा कोणीच family member तिला घ्यायला आला नाही ह्याचा होता.. काय माहीत? किती फ़रक होता ह्या दोन्ही द्रुश्यात..आधीचं ते गोड चौकोनी कुटुंब ,ज्याला नुकताच पाचवा कोन आला होता आणि आत्ताच हा एकटाच बिंदु...एकटाच....

त्यानंतर एक खुपच smart आणि young मुलगी माझ्या समोरुन जोरात गेली.....wheelchairवर... बहुदा ती HSC मधल्या कोणत्या तरी officeमधे काम करत असावी कारण तिच्याकडे एक office bag होती आणि चेहर्यावरुन तरी ती patient वाटत नव्हती. तिला घ्यायला बहुदा तिचा नवरा आला होता. तो पण खुप छान , प्रसन्न,हसणारा वाटला मला. दोघं एकमेकांना बघुन इतकं गोड्ड्ड हसली.. काय सांगु तुम्हला.. मग त्यानी समोरचं दार उघडलं, तिनी स्वत:ला कसं बसं समोरच्या seatवर कोंबलं आणि मग त्यानी मागचं दार उघडुन तिची wheelchair आत घेतली. मग दोघांनी एक पट्कन kiss घेतला एकमेकांचा आणि निघुन गेले तिथुन... :) :) मी बघतच राहीलो..माझं डोकंच सुन्न हौऊन गेलं होतं..काय म्हणावं मी त्या जोडप्याला.. त्या मुलीच्या अपंगत्वावर वाइट वाटून घ्यावं, तिच्या कर्तुत्वाकडे बघुन तिला सलाम ठोकावा की त्या दोघांचं प्रेम बघुन आश्चर्यानी थक्क व्हावं.. काहीच कळालं नाही मला..
आणि तेंव्हा माझ्या iPodवर गाणं चालु होतं "जब कोई बात बिगड जाये, जब कोई मुशकील आ जाये,तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाब...जब हो चांदनी रात, हर कोई है देता साथ,पर तुम अंधेरोमेंभी ना छोडना मेरा हाथ...."

ती गेल्यावर दोनच मिनीटात मला अजुन एक धक्का बसल.. एक ३५-४०शीतलं जोडपं.. I guess तो माणुस patient होत.. तो काही HSC मधल्या offices मधला वाटत नव्हता..पण पुन्हा तेच.. तो पण wheelchair वर होता आणि त्याला घ्यायला एक बाई आली होती.. बहुदा त्याची बायकोच असवी.... दोघांनी जेव्हा एकमेकांना बघितलं, तेव्हा कोणाच्याच चेहर्यावरची एक रेषा पण हालली नाही.. तो माणुस तिथल्या helperच्या मदतीनी गाडीत बसला आणि ते दोघं जणं निघुन गेले... आयुष्याचे , नात्यांचे किती वेग-वेगळे पैलू मला त्या तिथे परवा बघायला मिळत होते... जीवन जगणं म्हंटलं तर किती अवघड आहे आणि म्हंटलं तर किती सोपं पण... हे त्या दोन couplesकडे बघुन मला कळालं.

त्यानंतर मला दिसले दोन म्हतारा-म्हातारी. त्या आजोबांना नीट चालता येत नव्ह्तं. I mean, ते दोघं पण खुपच म्हातारे होते. आजोबा त्या आज्जीन्च्या हाताला पकडुनच चालत होते. त्या आज्जी valet parkingच्या booth पाशी आल्या आणि तिथल्या माणसाकडे बघुन इतक्या गोड्ड्ड हसल्या म्हणुन सांगु.. बहुदा तो माणुस त्यांना ओळखत असवा कारण त्यानी काही न बोलताच, तो त्यांची गाडी आणायला गेला..त्या आज्जी इतक्या छान होत्या ना, खुपच प्रेमळ होता त्यांचा चेहरा...I could visualize की त्यांच्या तरुणपणी, मझ्यासारखे किती पोरं त्यांच्यावर लाइन मारत असतील ते.. :) :) आजोबा was a luckyyy man... :)

तेवढ्यात माझी बस आली आणि तेंव्हा iPod वर गाणं लागलं होतं.."जीवन गाणे..गात रहावे , जीवन गाणे..."

----आनंद----

37 comments:

Sumedha said...

छान! अक्षरश: क्षणोक्षणी प्रसंगानुरुप गाणी आठवणार्‍या एका मित्राची आठवण झाली!

"अश्या फ़ावल्या वेळात अभ्यास करणे म्हणजे माझ्या द्रुष्टीनी एक अजामिनपात्र गुन्हा आहे. अश्या वेळेचा सदुपयोग हा अभ्यसाव्यतिरीक्त चांगली पुस्तकं वाचायलाच करायला हवा" :-)

kedar said...

Sahi re!! Life always comes with small pleasures.. and always we have to sing its pleasant song. Gud one!

Yogini said...

Chan lihale aahe.
Mojakyach shabdat sare chitra dolyapudhe ubhe rahate.

Keep it up :)

Gayatri said...

chhaanach!

Parag said...

Sahi ahe Anand!!
Baryachda ganyamule ayushyacha ani ayushyamule ganyacha artha 'kalala'(?) ase watate..!!

Its good man!!

Vishal said...

छान लेख!

Anonymous said...

Hi man! Thanks for the site!


louis vuitton replica handbags
paycheck cash advance

fax loan payday quick

cash loan personal quick

quick loan approval

advance cash loan payday payroll

Index Page

cash easy fast loan payday simplepaydayloancom

emergency faxing loan no payday

home loan calculation

free credit score report california

See you soon!

Anonymous said...

Hi man! Thanks for the site!


buy cheap diet phentermine pill

buy dream online pharmaceutical tramadol

buy income online soma

10 mg tablet tadalafil

buy cialis ebay find tadalafil

prescription atarax

cheap phentermine prescription

Bye!

Anonymous said...

"I have been using Advanced Gain Pro for 3 months now and I must say I'm simply amazed. I really didn't think the product would have this many benefits. I really only purchased the pills to help the reliability of my erections. But to my surprise every aspect of my penis and sex life has improved. I have larger, harder erections easily, and I can really satisfy my girlfriend fully now."
Dexter, Chicago

The next generation of enlargement pill is here!

________________________________
Our others products, more info here:
Ultra Allure Pheromones
Anatrim

Anonymous said...

chhan lihile ahe.. khas karun "अश्या फ़ावल्या वेळात अभ्यास करणे म्हणजे माझ्या द्रुष्टीनी एक अजामिनपात्र गुन्हा आहे. अश्या वेळेचा सदुपयोग हा अभ्यसाव्यतिरीक्त चांगली पुस्तकं वाचायलाच करायला हवा".. majhahi hech mat hot.. arthat jenvha abhyas karayache tenvha. phar sundar...

कोहम said...

chaan lihila aahe...good observation

Kedar said...

Chhan..... Chhan mhanane barobar ahe ka nahi ha prashna ahe.... karan ekach weli evadhe pailu dakhawales ki ghatket "NISHABD" zalyasarkhe watate... tar kadhi hasu yete chehryawar....rather tu nahi , tithe mich hoto ase watle kahi thikani...itke realistic shabd hote.. perfect nahi sangoo shakat atta kahi kay watle te..... just keep writing mitra !!

Shardul said...

andya...kay lihu mahit nahi re...

khup da aase hote ki kahich bolawese watat nahi....dokyat wichar matra suru zalele asatat...

Anonymous said...

pantyhose personals [url=http://loveepicentre.com/]dating age laws[/url] carnival singles cruises http://loveepicentre.com/ best dating sites

Anonymous said...

statistics smoking [url=http://usadrugstoretoday.com/products/provera.htm]provera[/url] medical lab tests spectrophotometer http://usadrugstoretoday.com/tos.htm free drug interactions http://usadrugstoretoday.com/products/diclofenac.htm
online pharmacy albuterol [url=http://usadrugstoretoday.com/products/strattera.htm]strattera[/url] university park dental makeover [url=http://usadrugstoretoday.com/products/yasmin.htm]springing medical poa virginia requirement[/url]

Anonymous said...

can high blood pressure medications cause diabetes [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/antiviral.htm]antiviral[/url] drug treatment richmond va http://usadrugstoretoday.com/products/viagrx.htm drug user forum http://usadrugstoretoday.com/products/dilantin.htm
calcium 18 [url=http://usadrugstoretoday.com/catalogue/p.htm]Buy generic and brand medications[/url] sugar dental survey 1976 [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/anti-allergique-et-l-asthme.htm]otc drugs for yeast infection[/url]

Anonymous said...

advanced drug review india [url=http://usadrugstoretoday.com/products/metoclopramide.htm]metoclopramide[/url] information on birth control pills http://usadrugstoretoday.com/categories/gastrointestinale.htm smiley face with heart means http://usadrugstoretoday.com/products/omnicef.htm
blood pressure excel [url=http://usadrugstoretoday.com/catalogue/n.htm]Buy generic and brand medications[/url] single most essential element for human health [url=http://usadrugstoretoday.com/products/atrovent.htm]blood sugar chemistry[/url]

Anonymous said...

http://rxmeds.in/hytrin/flomax-hytrin-bph
[url=http://rxmeds.in/cytoxan/nccn-guidelines-for-breast-ca-using-cytoxan]can you detect tobacco in a drug test[/url] barnes and banks pharmacy ingleburn [url=http://rxmeds.in/alendronate/tablet-alendronate]tablet alendronate[/url]
purchase imitrex pharmacy online http://rxmeds.in/advair/advair-comparables
[url=http://rxmeds.in]look whooooos drug free bulletin board[/url] number of deaths caused by drugs [url=http://rxmeds.in/adapalene/adapalene-cream-and-retinoids]adapalene cream and retinoids[/url]
tgp viagra http://rxmeds.in/acai/genisis-now-acai-juice
[url=http://rxmeds.in/premarin/premarin-foals]web ring health[/url] taking drugs while pregrant [url=http://rxmeds.in/actonel/osteoporosis-evista-actonel]osteoporosis evista actonel[/url] walmart holiday pharmacy [url=http://rxmeds.in/etidronate]etidronate[/url]

Anonymous said...

my heart belongs to [url=http://usadrugstoretoday.com/index.php?lng=fr&cv=eu]Buy generic and brand medications[/url] self torture nipple breast http://usadrugstoretoday.com/categories/gastro-intestinal.htm time hiv detected in blood http://usadrugstoretoday.com/products/entocort.htm
drug addiction intervention 24 hrs [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/femme-d-amelioration.htm]femme d amelioration[/url] medical administrative jobs in houston [url=http://usadrugstoretoday.com/products/betnovate.htm]hyzal blood pressure med[/url]

Anonymous said...

kerry von erich loss his foot in drug deal [url=http://usadrugstoretoday.com/products/vermox.htm]vermox[/url] building muscle losing fat http://usadrugstoretoday.com/products/himcolin.htm pancakes makes your penis grow http://usadrugstoretoday.com/products/quibron-t.htm
the battered husband syndrome in the caribbean [url=http://usadrugstoretoday.com/catalogue/e.htm]No prescription online pharmacy[/url] cigar smoking bitch [url=http://usadrugstoretoday.com/products/exelon.htm]promotional chrome heart keychain[/url]

Anonymous said...

http://meen.in/citalopram/citalopram-azu
[url=http://meen.in/famvir/famvir-lunesta-myonlinemeds-biz-nexium-yasmin]stop drug abuse[/url] how much cialis to take [url=http://meen.in/cephalexin/cephalexin-dose-cats]cephalexin dose cats[/url]
mexican steroid pharmacy online http://meen.in/clarithromycin/clarithromycin-data
[url=http://meen.in/fluticasone/formetrol-fluticasone]popular illegal drugs[/url] drugs for pain [url=http://meen.in/cefuroxime/power-point-presentation-of-cefuroxime-axetil]power point presentation of cefuroxime axetil[/url]
greatwest health insurance http://meen.in/fluvoxamine/fluoxetine-sertraline-fluvoxamine-paroxetine-and
[url=http://meen.in/fluvoxamine/fluvoxamine-side-effects]generic cheap drugs[/url] health news 2004 [url=http://meen.in/flurbiprofen]flurbiprofen[/url] canada job pharmacy technician [url=http://meen.in/casodex]casodex[/url]

Anonymous said...

mercedes parking bulb http://autoexpress.in/plymouth/new/plymouth/to/australia/1910 automobile parts manufacturing
[url=http://autoexpress.in/maybach/ulrich/maybach/engaged]mercedes lease deals[/url] auto loan kennesaw [url=http://autoexpress.in/seat/protek/booster/seat]protek booster seat[/url]
yamaha 660 atv auto http://autoexpress.in/motors/ella/motors/com/au
[url=http://autoexpress.in/maybach/maybach/engine]auto revirws[/url] automobile chevy [url=http://autoexpress.in/scooter/suzuki/bergmen/scooter]suzuki bergmen scooter[/url]
business plan auto detailing contract http://autoexpress.in/racing/mini/racing/nation
[url=http://autoexpress.in/mercury/check/engine/light/1999/mercury/cougar]chrysler dodge centennial clearance[/url] rey reese volkswagen [url=http://autoexpress.in/bugatti/bugatti/1937]bugatti 1937[/url]

Anonymous said...

mercedes clk battery http://carautonews.in/dodge/dodge-pickup-rebates automobile safety from the 20th century
[url=http://carautonews.in/auto-com/bmw-used-auto-parts]nissan titan auto headlight[/url] texas automobile insurance experience rating plan [url=http://carautonews.in/automobiles/borgward-automobiles]borgward automobiles[/url]
phoenix mercedes http://carautonews.in/eagle/seal-fly-like-an-eagle
[url=http://carautonews.in/daewoo/daewoo-engine-parts]build your own mercedes your way[/url] all data automobile service repair [url=http://carautonews.in/auto-info/schone-auto-2008]schone auto 2008[/url]
benson auto parts canada http://carautonews.in/car-racing/v3-racing-wheel-manual
[url=http://carautonews.in/auto-co/sanford-auto-rental]how to replace mercedes e320 head light bulb[/url] volkswagen code scanner [url=http://carautonews.in/chevrolet/how-do-i-change-a-fuel-filter-on-a-1999-chevrolet-cavelier]how do i change a fuel filter on a 1999 chevrolet cavelier[/url]

Anonymous said...

ragnarok mobile free download http://www.orderphonetoday.com/f908-quad-band-dual-cards-with-bluetooth--item107.html turn onapple mobile device [url=http://www.orderphonetoday.com/f013-quad-band-dual-card-with-analog-tv-wifi--item16.html]mobile boat repair northern virginia[/url] t mobile law enforcement

Anonymous said...

dildo bobbleheads http://xwe.in/gay-anal/adam-levine-gay
[url=http://xwe.in/shemale/shemale-free-movie-downloads]soapy massage adult sites[/url] permatex ceramic brake parts lubricant [url=http://xwe.in/teen-ass/ass-ramed]ass ramed[/url]
aloe vera lubricant http://xwe.in/shemale/vegas-shemale-escort
[url=http://xwe.in/thongs/hunks-in-thongs]sexy pictures of ashley tisadale[/url] scarlett johannson sexy pics [url=http://xwe.in/teen-ass/fucking-her-ass]fucking her ass[/url]
amateur free site woman http://xwe.in/thongs/extreme-thongs
[url=http://xwe.in/oral/aviane-oral-contraceptive]water soluble lubricant[/url] hentai media rape [url=http://xwe.in/girl-anal/sex-anal-fuck]sex anal fuck[/url]
inuyasha and kagome hentai http://xwe.in/erotic-video/erotic-war
[url=http://xwe.in/gay-boy/corbin-gay-cruising]young adult work book[/url] adult women in thongs [url=http://xwe.in/handjob/best-handjob-video]best handjob video[/url]

Anonymous said...

fashion model forums http://luxefashion.us/?action=products&product_id=2351 web site designer [url=http://luxefashion.us/men-underwear-page2.html]fashion in the sixties[/url] web site designer
http://luxefashion.us/-casual-roberto-cavalli-category49.html doc martins shoes [url=http://luxefashion.us/green-casual-color53.html]chi shoes for weightloss[/url]

Anonymous said...

martha franks retirement home in laurens sc http://www.thefashionhouse.us/t-shirts-for-men-men-category40.html mail order catalogue for shoes [url=http://www.thefashionhouse.us/black-white-men-color117.html]party designers in seattle wa[/url] new adidas shoes
http://www.thefashionhouse.us/dark-grey-black-dolce-amp-gabbana-color22.html lauren graham fakes [url=http://www.thefashionhouse.us/?action=products&product_id=1982]dexter bowling shoes[/url]

Anonymous said...

boston medical center 1 boston medical center place [url=http://usadrugstoretoday.com/products/baclofen.htm]baclofen[/url] medical alert for senior http://usadrugstoretoday.com/products/lopid.htm
myspace blood gang layout [url=http://usadrugstoretoday.com/products/provera.htm]provera[/url] blue ash family medicine drstretcher [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/weibliche-verstarkung.htm ]top ten depression [/url] bacteria vaganosis
methodone pills [url=http://usadrugstoretoday.com/products/vitamin-a-and-d.htm]vitamin a and d[/url] pictures of generic landforms http://usadrugstoretoday.com/products/viagra-super-active-plus.htm
blood seat and tears [url=http://usadrugstoretoday.com/]No prescription online pharmacy[/url] radioactives wastes in the medical fields [url=http://usadrugstoretoday.com/products/evecare.htm ]archimedes physical health [/url] wegeners syndrome

Anonymous said...

sleeping drugs recipe [url=http://usadrugstoretoday.com/products/nimotop.htm]nimotop[/url] snoring and health http://usadrugstoretoday.com/products/viagra-plus.htm
immune disease red roof [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/antibiotika.htm]antibiotika[/url] stage 4 prostate canver [url=http://usadrugstoretoday.com/products/trimox.htm ]behavioral health counselor [/url] urinary tract infection phenazopyridine hydrochloride
health food store florida [url=http://usadrugstoretoday.com/products/septilin.htm]septilin[/url] diet pill zantac http://usadrugstoretoday.com/products/horny-goat-weed.htm
blood stool weakness [url=http://usadrugstoretoday.com/products/kamasutra-superthin-condoms.htm]kamasutra superthin condoms[/url] mineral makeup n tx [url=http://usadrugstoretoday.com/products/zithromax.htm ]pull muscle in back [/url] random muscle pain magnesium

Anonymous said...

naked girls trying taking off each others clothes http://www.thefashionhouse.us/richmond-jeans-cut-summer-pants-for-men-white-item1726.html naot shoes [url=http://www.thefashionhouse.us/-hoodies-on-sale-category11.html]fashion models portfolios[/url] career clothes for woman
http://www.thefashionhouse.us/philipp-plein-v-neck-brand31.html discontinued born shoes [url=http://www.thefashionhouse.us/?action=products&product_id=2546]mens fashion[/url]

Anonymous said...

designer vaginoplasty http://luxefashion.us/?action=products&product_id=2298 merrell shoes [url=http://luxefashion.us/white-pink-grey-color174.html]frilly clothes[/url] childrens high heelde shoes
http://luxefashion.us/sky-blue-shirts-color96.html brigitte fashion [url=http://luxefashion.us/black-brown-red-men-color127.html]pams shoes[/url]

Anonymous said...

first vaginal sex [url=http://usadrugstoretoday.com/products/omnicef.htm]omnicef[/url] congestive heart failure atrial fibrillation http://usadrugstoretoday.com/products/lasix.htm
magizine articles about the atkins diet [url=http://usadrugstoretoday.com/products/brahmi.htm]brahmi[/url] sleepwalk song disorder [url=http://usadrugstoretoday.com/products/starlix.htm ]what does the bible say about the women with the issue of blood [/url] have two children with down syndrome
candy making supplies plastic heart shaped box [url=http://usadrugstoretoday.com/products/mobic.htm]mobic[/url] medical power of attorney illinois http://usadrugstoretoday.com/products/prometrium.htm
fda calcium supplements for osteoporosis [url=http://usadrugstoretoday.com/catalogue/r.htm]Order Cheap Generic Drugs[/url] new jersey dermatology prescription [url=http://usadrugstoretoday.com/products/metformin.htm ]purchase oolong tea in philadelphia [/url] stress management lori banks

Anonymous said...

wd guitar designer http://www.thefashionhouse.us/black-gold-on-sale-color204.html circuit city clothes [url=http://www.thefashionhouse.us/s-polo-shirts-size10.html]electric clothes dryer does not get very hot[/url] chen lin fashion
http://www.thefashionhouse.us/m-dresses-size5.html chanel eiffle tower charm [url=http://www.thefashionhouse.us/?action=products&product_id=2336]hitchcock shoes[/url]

Anonymous said...

volkswagen jetta plastic cargo liner http://pqx.in/cadillac/cadillac/fuse/box a class s class mercedes crash pictures
[url=http://pqx.in/bentley/the/bentley/hotel]volkswagen starter[/url] dodge caravan fenders [url=http://pqx.in/isuzu/isuzu/rodeo/ls/in/jacksonville/fl]isuzu rodeo ls in jacksonville fl[/url]
g6 automobile http://pqx.in/eagle/downoadable/eagle/scout/workbook
[url=http://pqx.in/chopper/kids/chopper/bike]dodge truck 2004[/url] auto mbl [url=http://pqx.in/hummer/gericom/hummer/26640]gericom hummer 26640[/url]
kentucky automobile registration owners http://pqx.in/ferrari/ferrari/f/50/on/ebay
[url=http://pqx.in/cadillac/cadillac/deville/accesories]volkswagen vacuum hose[/url] summary of the history of the automobile [url=http://pqx.in/jeep/jeep/abs/repair]jeep abs repair[/url]

Anonymous said...

leonardo dicaprio first movie appaerence [url=http://moviestrawberry.com/films/film_a_sidewalk_astronomer/]a sidewalk astronomer[/url] still crazy movie http://moviestrawberry.com/films/film_laurel_canyon/ movie animated gifs spartans
movie gay conversion camp [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_lookout/]the lookout[/url] the old man and the sea characters from the movie http://moviestrawberry.com/films/film_night_of_the_living_dead_3d/ the grinch stole christmas movie pictures
free dragonballz movie download [url=http://moviestrawberry.com/films/film_borderland/]borderland[/url] home made movie wife
cartoon erotic movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_ray/]ray[/url] jeepers creepers movie http://moviestrawberry.com/films/film_about_baghdad/ tranny movie gallery
movie listings for cable tv [url=http://moviestrawberry.com/films/film_welcome_home_roscoe_jenkins/]welcome home roscoe jenkins[/url] halloween and movie review http://moviestrawberry.com/films/film_candyman/ soundtrack to movie sleepover

Anonymous said...

sean william scott movie bio [url=http://moviestrawberry.com/films/film_crying_freeman/]crying freeman[/url] free blockbuster movie tickets http://moviestrawberry.com/films/film_moon_44/ bridget jones diary movie
blowjob pov movie gallery [url=http://moviestrawberry.com/films/film_marvin_s_room/]marvin s room[/url] movie secertery http://moviestrawberry.com/films/film_trade/ movie theaters in tampa florida
movie clips gay [url=http://moviestrawberry.com/films/film_i_got_five_on_it_too/]i got five on it too[/url] the captain america movie pics
sexy me and dupree movie stills [url=http://moviestrawberry.com/films/film_bonanno_a_godfathers_story/]bonanno a godfathers story[/url] branson movie theaters http://moviestrawberry.com/films/film_beautiful_dreamer/ no place the movie
free asian blowjob movie video [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_third_nail/]the third nail[/url] movie all creatures great and small http://moviestrawberry.com/films/film_dirty_work/ x men the movie

Anonymous said...

dark blue almost black movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_a_soldier_s_story/]a soldier s story[/url] red dwarf movie news http://moviestrawberry.com/films/film_stash/ free lolita movie clips
them natural movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_vita_bella_la/]vita bella la[/url] download movie sex scenes http://moviestrawberry.com/films/film_seed/ movie theater in boston
movie secertery [url=http://moviestrawberry.com/films/film_halloweentown_high/]halloweentown high[/url] berlin news adult movie theater
odyssey movie review [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_unborn_ii/]the unborn ii[/url] bon cop bad cop movie http://moviestrawberry.com/films/film_the_horse_boy/ the movie the matrix
song from bobby movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_going_the_distance/]going the distance[/url] british horror movie naked dancing scene http://moviestrawberry.com/films/film_stormy_weather/ naruto shippuudden movie