Wednesday, March 01, 2006

प्रेमाच्या काही शब्दांआधीची शांतता आणि त्या शब्दांनंतरची शांतता
ह्यात जमीन-अस्मान इतका फ़रक असतो....

॥ इति श्री आनंद महाराज ॥ :):)

3 comments:

Anonymous said...

अरे बाळ, तुला तिथे DSP मध्ये M.S. करायला पाठवलयं की प्रेमावर Ph.D. करायला ?

पण काही असो, ब्लॉग मात्र झकास आहे तुझा !

Parag said...

Anand maharaj, you r writing too good...mee ata vachale tuze blog.Sahi re....tu jevdhe pramanik pane lihishil tevdhe te lokanna avadel...

Anonymous said...

kaay Re, Ase aachrata saarakhe lihayla koni shikavle tula?