Saturday, April 01, 2006

असं का होतं??

आपल्याला जेंव्हा एखाद्या व्यक्तीची खुप काळजी वाटत असते आणि आपण तिची खुप काळजी घेत पण असतो तेंव्हा... आपल्याला तिच्याबद्दल कसं वाटतंय हे पण त्या व्यक्तीला माहिती असतं पण तरीही हळु हळु असं व्हायला लागतं की ती समोरची व्यक्ती आपल्याला "taken for granted" घ्यायला लागते..ह्या गोष्टीचा तिला विसर पडतो की आपण जे काही चांगलं वागत आहोत ते केवळ तिच्याबद्दलच्या आपल्याला असलेल्या प्रेमामुळे,काळजीमुळे. आपला चांगुलपणा हा केवळ आपलं सौजन्य असतं,आपली कमजोरी नाही. पण नेमकी हिच गोष्टं नजरेआड केली जाते...आपल्या चांगुलपणाची तिला कदर वाटेनाशी होते..."हा काय बाबा, मी कशी जरी वागले/वागलो,तरी माझ्याशी चांगलाच वागणार आहे", असा एक मनोग्रह होतो.
आणि समोरचा माणुस बिचारा, "ही काय सांगण्याची गोष्ट थोडीच आहे,तिचं तिलाच हे कळायला हवं", असा विचार करतो आणि गप्प बसतो.
ही गोष्टं आपल्याला नेहेमीचं अनुभवायला मिळते...कधी आपण काळजी करणारी व्यक्ती असतो तर कधी जिची काळजी घेतल्या जात आहे, ती व्यक्ती असतो..
पण प्रश्न असा आहे की, हे असं का होतं????

--आनंद--

9 comments:

Anonymous said...

tuze sagle blogs vachle,
ekach comment: "tu DON ahes".
Keep it up!!
-Tarun

yogi said...

Ha Problem Sarwanach hoto...
Ek Goshta sangto...

Ek mulga ani ek mulgi doghanch ek mekan var prem. Ata mulgi, Tu jasa mhanalas tashi (Taken for granted).
Mag kay ti jithe janar tithe to pan janar, ti je mhanel te to karnar, mag ek diwas tyla kalata ki aplyala tar hi GULAMA sarkh vagwat ahe. Ata apan aasa nahi karayach.... mag ti jithe jayeel tethe to nahi janar, ti je mhanel te to nahi karnar....

shevati zala kay...to ticha gulamacha rahila ti karnar mhanun to nahi karnar.

mhanun je aplyala patata te karayacha. Asa mhananya pekha je Apalyala (To ani ti) patata te karayach... doghani vichar karun.

Ani kadhi Bhandan pan karava (Bhandan sudha prema chach ek bhag ahe na?)

lahan mula kasa khel tana bhandtat ani nantar taas bharane punha ektra yeon khelatat. Assa ka? karan te SHAHANYA sarakh nahi wagat. tyana Ego navachi goshta nasate. tyani cha mazyashi bolawa aasa hatta pan nasato...

yogi said...

Ethe Marathit kasa type karayacha?

rqll6ps90mydo said...

While you read this, YOU start to BECOME aware of your surroundings, CERTIAN things that you were not aware of such as the temperature of the room, and sounds may make YOU realize you WANT a real college degree.

Call this number now, (413) 208-3069

Get an unexplained feeling of joy, Make it last longer by getting your COLLEGE DEGREE. Just as sure as the sun is coming up tomorrow, these College Degree's come complete with transcripts, and are VERIFIABLE.

You know THAT Corporate America takes advantage of loopholes in the system. ITS now YOUR turn to take advantage of this specific opportunity, Take a second, Get a BETTER FEELING of joy and a better future BY CALLING this number 24 hours a day.
(413) 208-3069

Harshad Joshi said...

Good work. Keep it up.

abhijit said...

Pyar me kabhi kabhi aisa ho jata hai ...choti choti baaton a fasana ban jata hai..

joshi said...

आनंद नमस्कार,
माला वाटतं की ही एक स्वाभाविक प्रक्रिया आहे.
आपण जर सतत "माझे स्वास्थ्य चांगले आहे " असा विचार केला तर आपले आरोग्य बिघडणे शक्य नाही, पण आपण लिहिल्या प्रमाणे आपण ते ग्राह्य धरतो, मग आरोग्य कसे बरे चांगले राहील.
धन्यवाद
जोशी

Anonymous said...

gre8888888888888888888

Anonymous said...

Hello [url=http://girlsonnet.blogspot.com]sexy girls[/url] | [url=http://sexcam-.blogspot.com]sexy webcam videos[/url] | [url=http://www.blogigo.de/livechat]live chat[/url]
[url=http://xanaxxx.blogspot.com]xanax cheap[/url] [url=http://xanax-info-.blogspot.com]xanax buy[/url] [url=http://xanax-top.blogspot.com] xanax online[/url] [url=http://phentermine-top.blogspot.com]phentermine buy[/url] [url=http://phentermineee.blogspot.com]phentermine online[/url] [url=http://pphentermine.blogspot.com]phentermine cheap[/url] [url=http://tramadol-top.blogspot.com]tramadol buy[/url] [url=http://tramadoldol.blogspot.com]tramadol online[/url] [url=http://tramadol-pret.blogspot.com]tramadol cheap[/url] [url=http://levaquin-top.blogspot.com]levaquin buy[/url] [url=http://levaquinn.blogspot.com]levaquin online[/url] [url=http://ilevaquin.blogspot.com]levaquin cheap[/url] [url=http://norvasc-top.blogspot.com]lnorvasc buy[/url] [url=http://babylon-xxx.blogspot.com]sex online[/url] [url=http://babylon1.blogspot.com]babe online[/url] [url=http://casino-lasvegas.blogspot.com]casino online[/url] [url=http://casino-usa.blogspot.com]casino online[/url]
[url=http://roulette-zero.blogspot.com]lroulette online[/url] [url=http://blackjack06.blogspot.com]blackjack online[/url] [url=http://poker-shmokker.blogspot.com]lpoker online[/url] [url=http://phentermine.aliasy.org]phentermine online[/url] [url=http://hometown.aol.com/BuyXanaxO/XANAX.html]xanax[/url] [url=http://hometown.aol.com/BuyXanaxO/BUYXANAX.html]xanax buy[/url] [url=http://hometown.aol.com/BuyXanaxO/PHENTERMINE.html]phentermine[/url] [url=http://hometown.aol.com/BuyXanaO/BUYPHENTERMINE.html]phentermine buy[/url] [url=http://hometown.aol.com/BuyXanaxO/PHENTERMINECHEAP.html]phentermine cheap[/url] | [url=http://www.blogigo.de/livechat]live chat[/url]
for fun