Saturday, April 26, 2014

दोन ओळी

 मी तुला पहाताना, तू मला पहावंस….
मग पाहून न पाहिल्यासारखं करावं, तू ही आणि मी ही!

----आनंद कुलकर्णी----

No comments: